Què fem

Ens encarreguem d’executar el registre de

 • Marques de servei o de producte (Nacionals, Internacionals i Comunitàries).
 • Noms Comercials
 • Models d’Utilitat
 • Patents a tots els països
 • Sol·licituts PCT
 • Propietat Intel·lectual (Copyright)
 • Registres de tot tipus a qualsevol part del món

Realitzarem les investigacions pertinents de

 • Marques de Serveis o de Productes
 • Noms Comercials
 • Models d’Utilitat
 • Patents
 • FTO (FREEDOM TO OPERATE)
 • Investigacions sobre tot tipus de registres que pugui tenir una empresa o persona física.

Efectuarem tot tipus de tramitacions:

 • Pagaments de Títol
 • Anualitats
 • Renovacions
 • Cessions
 • Oposicions per a tot tipus de registres nacionals o internacionals
 • Contestacions als suspensos  de tot tipus de registre
 • Vigilància d'aquelles marques que sol·licitin els nostres clients
 • Royalties

Serveis Jurídics:

 • Estudis de viabilitat sobre el possible exercici d’accions judicials
 • Requeriment
 • Proves pericials
 • Mesures cautelars urgents davant d’usurpacions
 • Recursos Contenciosos-Administratius
 • Demandes civils relacionades amb marques i patents, tals com a accions reivindicatòries de propietat, nul·litat de registres, caducitats registrals de Marca per falta d'ús, etc...
 • Denuncies penals per comissió de delictes relatius a la propietat intel·lectual e industrial.
 • Tot això en les ordres jurisdiccionals: Penal, Mercantil i Contenciós administratiu.