Avís legal

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

El web siermonskaser.com ha estat creat a iniciativa de Siermons Kaser S.L. (propietària de la mateixa, amb domicili professional situat al carrer Aragó, 11, entl. 2a, 08015 Barcelona, proveïda de NIF: B64255961)

L'accés i l'ús del web siermonskaser.com pels usuaris està subjecte a l'Avís Legal i als Termes i Condicions d'Ús ara expressats, així com per la normativa legal vigent sobre la utilització de llocs web.

La navegació d'un usuari a la pàgina web siermonskaser.com suposa l'acceptació d'aquests Termes i Condicions d'Ús.

La finalitat de la web siermonskaser.com és exclusivament informativa perquè els usuaris puguin conèixer els serveis que ofereix el Siermons Kaser i que són prestats per l'equip jurídic multidisciplinari.

El contingut del web siermonskaser.com no suposa una oferta contractual de serveis, cosa que s'haurà de fer a través de la signatura dels Contractes de Serveis Jurídics (Full d'Encàrrec Professional) i Pressupost que se sotmetran a l'aprovació expressa de cada Client de aquest Estudi Jurídic.

La informació que els usuaris vulguin facilitar a Siermons Kaser a través del web siermonskaser.com, incloent-hi les seves dades personals suposa una inequívoca autorització per a la recepció i conservació dels mateixos per part de Siermons Kaser S.L respecte a l'obligació deontològica del secret professional pròpia dels Advocats, assumint l'usuari tota responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir a conseqüència de la transmissió d'aquesta informació i dades.

Queda prohibit als usuaris reproduir, distribuir, comunicar, reutilitzar o fer servir de qualsevol manera el contingut del web siermonskaser.com

Qualsevol usuari que vulgui comunicar-se amb SIERMONS KASER S.L haurà d'adreçar-s'hi a través del correu electrònic: sk@siermonskaser.com

ACCESSIBILITAT

El prestador s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web. Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://siermonskaser.com:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb la norma UNE-EN 301 549:2022 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen al següent punt.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb la norma UNE-EN 301 549:2022. Podrien existir documents ofimàtics en PDF i altres formats que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.

Podrien existir errors de codi puntuals d'edició en alguna pàgina web.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 03 de juliol de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per l'empresa desenvolupadora de la pàgina web.

JPEG
PNG